گزارش تطبیق واحدچیست؟

شماره سوال: ۱۰۰۱۳۲

گزارشی است که درهر زمان، سیستم آموزش این موسسه از تطبیق واحد دانشجو ارائه می‌دهد. دانشجو یا کارشناسان آموزشی با مراجعه به این قسمت درسیستم آموزش می‌توانند مشاهده کنند که دانشجو تا آن زمان ازهردسته دروس عمومی، پایه، اصلی و … چه دروسی را گذرانده و چه دروسی باقیمانده است.
ملاک ظاهرشدن یک درس درگزارش تطبیق واحد، به شرطی که با برنامه درسی گرایش مربوطه مطابقت داشته باشد کسب نمره قبولی درآن درس است.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.