تفاوت آموزش الکترونیکی با آموزش از راه دور چیست؟

شماره سوال100104

در آموزش از راه دور (مانند پیام نور) منابع در اختیار دانشجویان قرار گرفته و دانشجو باید بصورت خودخوان دروس را خوانده و فقط در امتحانات شرکت می‌کند. ولی در آموزش الکترونیکی، دانشجو بصورت برخط (on-line) در کلاسهای درس حضور پیدا کرده و تعامل بیشتری بین استاد و دانشجو و همچنین بین دانشجویان وجود دارد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.