شرایط عمومی ورود به دوره های الکترونیکی چیست؟

شماره سوال100106

شرایط عمومی داوطلبان مشابه با ضوابط و مقررات ورود به دوره های روزانه می‌باشد که در دفترچه کنکور سراسری هر ساله مشخص می گردد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.