در صورت نیاز به ارسال درخواست به کمیسیون موارد خاص (مثلاً تعداد مشروطی بیش از حد مجاز و تمام شدن سنوات مجاز) دانشجو چه کارهایی را می بایست انجام دهد؟

شماره سوال100118

۱- دانشجو می بایست به سامانه جامع امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (موسوم به سجاد) به نشانی http://portal.sarog.ir مراجعه و ثبت نام نماید.

۲- دانشجو می بایست پس از ثبت نام در سامانه سجاد با ورود به صفحه کاربری خود، درخواست کمیسیون خود را در پرتال ثبت نماید.

۳- بعد از ارسال درخواست در پرتال مذکور دانشجو می بایست با در دست داشتن شماره پیگیری که سامانه سجاد در اختیارش قرار می دهد، جهت ارائه درخواست کتبی (تکمیل فرم شماره ۶۰۲) به صورت حضوری به کارشناس گروه خود در دانشگاه مراجعه نماید.

۴- دانشجو می بایست از طریق پرتال مذکور (سامانه سجاد) پیگیر وضعیت پرونده خود باشد تا در صورت نیاز به بازبینی مجدد اطلاعاتش را تصحیح نموده و در نهایت بتواند نتیجه کمیسیون موارد خاص را در پرتال خود مشاهده نماید.

۵- لازم است که دانشجو جهت بررسی پرونده در کمیسیون استانی هزینه آن را در پرتال در مرحله ای که پرونده دانشجو در دانشگاه تکمیل و به مرحله بعد می رود پرداخت نماید. برای اطلاع از این مرحله لازم است که دانشجو به طور مرتب پیگیر وضعیت پرونده خود در پرتال باشد.

لازم به ذکر است تقاضاهای کمیسیون موارد خاص منبعد فقط و فقط از طریق سامانه سجاد وزارت علوم و توسط خود شخص دانشجو قابل انجام است.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه، امور آموزشی و پژوهشی، کمیسیون بررسی موارد خاص (اینجا کلیک کنید) مراجعه کنید.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.