آزمون ورودی دوره های الکترونیکی به چه صورت برگزار می شود؟

شماره سوال100119

پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری و یا بر اساس سوابق تحصیلی از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور امکانپذیر می باشد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.