آیا حضور در کلاس ها الزامی است؟

شماره سوال100122

از نظر آیین نامه آموزشی، حضور اینترنتی دانشجو حداقل در نیمی از جلسات کلاس های مجازی (آنلاین) مربوط به هر درس الزامی است. لذا اکیداً استفاده و حضور حداکثری در کلاسهای مجازی و نیز بهره برداری از محتوای الکترونیکی دروس توصیه می گردد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.