امور آموزش دانشگاه برای دانشجویان ورودی جدید در نیمسال اول تحصیلی فرآیند انتخاب واحد را انجام می دهد؟

شماره سوال100129

بله، انتخاب واحد در ترم اول از طرف گروه انجام می شود و دانشجویان برای معادلسازی دروس خود و یا اخذ دروس جبرانی باید با استاد مشاور خود در تالار Adviser در ارتباط باشند.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.