روش ارزیابی و نمره ‌دهی در هر درس به چه صورت است؟

شماره سوال100130

به طور کلی:
۱- طبق آیین‌نامه آموزشی، ارزیابی و نمره‌دهی در هر درس فقط در حیطه اختیار استاد می‌باشد.
۲- طبق آیین‌نامه آموزشی، برگزاری امتحانات پایانی به ‌صورت حضوری برای تمامی دروس الزامی است و شرکت دانشجو در امتحان پایانی، یکی از شروط اساسی گذراندن (پاس کردن) هر درس است.
۳- استاد می‌تواند ارزیابی دانشجو در درس را فقط از طریق امتحان پایانی انجام دهد و یا مجموعه ای از ارزیابی‌های دیگر در قالب امتحان میان‌ترم، کوییز، تکالیف، پروژه و مشارکت دانشجو در مباحث کلاسی را نیز علاوه بر امتحان پایانی مد نظر قرار دهد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.