دانشجو به چه صورت می‌تواند درخواست خود برای تجدید نظر در خصوص نمره را ارائه دهد و چگونه به او پاسخ داده می‌شود؟

شماره سوال100131

با توجه به اینکه طبق آیین‌نامه آموزشی مرجع ارزیابی و نمره‌دهی در هر درس فقط استاد مربوطه می‌باشد، مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر در نمره نیز فقط استاد می‌باشد. دانشجو می‌تواند درخواست تجدید نظر خود را از طرق زیر به استاد اعلام نماید:

۱- گزینه درخواست تجدید نظر در  سامانه مدیریت آموزشی (TMS) که معمولا بعد از ورود نمرات و قبل از تایید آنها توسط استاد فعال می شود.
۲- درج تقاضای تجدیدنظر در سامانه پیاتزا مربوط به همان درس

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.