آیا طبق آئین نامه، استاد موظف است نتیجه بررسی درخواستهای تجدید نظر را به اطلاع دانشجویان برساند؟

شماره سوال100132

خیر
نکته مهم: پاسخ ندادن استاد به درخواست‌های تجدید نظر به معنای عدم توجه استاد به درخواست‌ها نمی‌باشد. در واقع به ‌علت تعداد زیاد دانشجویان در هر درس، و محدودیت وقت اساتید امکان پاسخ دادن به کلیه ایمیل‌های دانشجویی وجود ندارد.
ضمنا عدم تغییر در نمره بعد از ارائه درخواست تجدید نظر بدین معناست که استاد مجددا برگه امتحانی و سایر آیتم‌های دخالت داده شده در ارزیابی را مرور کرده و مجددا به این نتیجه رسیده که نمره دانشجو همان نمره قبلی است.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.