تکلیف دانشجویی که ندانسته در نیمسال‌های گذشته دروسی را بدون رعایت روابط پیش‌نیازی اخذ نموده و گذرانده است چیست؟

شماره سوال100133

دانشجو موظف است به محض متوجه شدن موضوع، مراتب را به اطلاع استاد مشاور خود برساند تا از طریق مسئول رشته در کمیته منتخب موسسه مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گیرد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.