شرایط و مراحل انصراف از تحصیل چگونه است؟

شماره سوال100145

دانشجویی که قصد داشته باشند به ادامه تحصیل خود در این موسسه خاتمه دهد می بایست ابتدا آیین نامه و مقررات انصراف از تحصیل را مطالعه و مراحل آن را به دقت اجرا نماید. (جزییات بیشتر…)

 

خلاصه مراحل:

۱- دریافت و تکمیل پرسشنامه انصراف از تحصیل از واحد آموزش دانشگاه
۲- تسویه حساب مالی
۳- موافقت قطعی دانشگاه و بسته شدن پرونده دانشجویی وی

چنانچه این سه مرحله بطور کامل انجام نپذیرد دانشجو، دانشجوی منصرف محسوب نمی گردد و تعهدات و تبعات مالی بیشتری برای دانشجو ایجاد می گردد. لذا پیگیری خود دانشجو تا اتمام کل مراحل انصراف از اهمیت زیادی برخوردار است.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.