با توجه به اینکه من در شهرستان زندگی می کنم بازه زمانی امتحانات چگونه است؟

شماره سوال100151

زمان برگزاری امتحانات پایانی در بازه زمانی تعیین شده توسط دانشگاه (که معمولا بین دو و حداکثر سه هفته میباشد) خواهد بود. لازم به ذکر است برنامه امتحانات مذکور در ابتدای هر نیمسال تحصیلی توسط واحد آموزش دانشگاه اعلام می گردد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.