آیا دوره های الکترونیکی بدون پایان نامه می باشد؟

شماره سوال110101

دوره های کارشناسی ارشد الکترونیکی موسسه، آموزش محور می‌باشند. این دوره ها علی الاصول بدون پایان نامه می باشند ولی در صورت درخواست دانشجو و بسته به توانایی او گروه آموزشی ممکن است با ارائه پایان نامه وی موافقت نماید.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.