نحوه ادامه تحصیل دانش آموختگان این دوره‌ها در مقاطع دکترا چگونه است؟

شماره سوال110102

دارندگان مدرک کارشناسی ارشد الکترونیکی می‌توانند مانند دارندگان مدرک دوره روزانه در پذیرش دوره دکترا در موسسه‌های داخل یا خارج از کشور شرکت کنند.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.