دوره کارشناسی ارشد الکترونیکی چند سال است؟

شماره سوال110104

این دوره معمولا در ۲ سال به اتمام می رسد ولی حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته الکترونیکی ۳ سال می باشد.
تبصره: به ازای گذراندن ۶ تا ۱۲ واحد دروس جبرانی، یک نیمسال تحصیلی به طول مدت تحصیل دانشجو اضافه می‌شود.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.