آیا امکان گرفتن پروژه ۶ واحدی برای دانشجویان الکترونیکی وجود دارد؟

شماره سوال110105

چون دوره های مذکور، آموزش محور محسوب می‌شوند، امکان اخذ پروژه ۶ واحدی برای دانشجویان آن وجود ندارد. اما تحت شرایط خاص برای دانشجویان نمونه احتمال اخذ پروژه در صورت توافق با استاد مربوطه در موضوع تحقیقاتی  امکانپریز می باشد.

شرایط اخد پروژه تحقیقاتی:
۱- معدل بالای  ۱۷
۲- توسط گروه آموزشی دانشجوی مربوطه علاقه مند و با انگیزه تشخیص داده شود.
۳- عنوان مناسبی که در رابطه مستقیم با گرایش دانشجو است انتخاب شده یاشد.
۴- موافقت استاد راهنما در خصوص موضوع پایان نامه.
۵- تایید گروه آموزشی و شورای آموزش دانشگاه.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.