آیا در کشورهای دیگر نیز دوره‌های کارشناسی ارشد بدون پایان نامه وجود دارد؟

شماره سوال110108

اکثر دانشگاههای معتبر دنیا هر دو نوع دوره کارشناسی ارشد ( با پایان نامه و بدون پایان نامه ) را برگزار می کنند. به دوره‌های کارشناسی ارشد بدون پایان نامه، Course – based Masters نیز می‌گویند.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.