از نظر کیفی آیا تفاوتی بین فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی ارشد با پایان نامه و بدون پایان نامه وجود دارد؟

شماره سوال110109

خیر؛ گذراندن یا نگذراندن پروژه در دوره کارشناسی ارشد، دو شیوه تحصیلی می‌باشد و تاثیری در کیفیت دوره یا سطح علمی فارغ التحصیلان ندارد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.