من تقاضای تغییر نحوه تحصیل از آموزش محور به آموزش پژوهش محور را داده ام و مورد موافقت قرار گرفته است، حال قصد برگشت به حالت اولیه را دارم، چه کاری باید انجام دهم؟

شماره سوال110116

چنانچه با تغییر نحوه تحصیل شما موافقت گردیده و درس پایان نامه را اخذ نموده باشید، فقط برای یک بار می توانید پس از پایان نیمسال اخذ پایان نامه، تقاضای برگشت به شیوه آموزشی قبلی را بنمایید.
توجه داشته باشید که شهریه پایان نامه در نیمسال اخذ شده باید به طور کامل پرداخت شود و قابل عودت نیست. لذا توصیه می گردد قبل از هرگونه درخواست تغییر نحوه تحصیل تمام جوانب امر را مطالعه و مورد بررسی دقیق قرار دهید.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.