آیا می توان به جای درج متن سوال برای اخذ پاسخ از استاد در سامانه، مستقیما با ایمیل استاد مکاتبه نمود؟

شماره سوال120104

خیر، کلیه تعاملات دانشجویان با اساتید فقط و فقط می بایست از طریق ارسال پست از سایت پیاتزا صورت گیرد. بسته به انتخاب ارسال کننده پست، پیام می تواند عمومی یا خصوصی باشد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.