آیا می توان با استفاده از گوشی های هوشمند به سامانه پیاتزا دسترسی داشت؟

شماره سوال120105

بله، با نصب اپلیکیشن پیاتزا (که می توانید از خود سایت دانلود نمایید) این کار امکانپذیر است.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.