آیا هر پست در پیاتزا دارای شماره خاصی است؟

شماره سوال120111

بله، هر پست دارای شماره ای است که با @ شروع می گردد.
برای رویت شماره پست به قسمت بالای سمت چپ هر پست درست کنار علامت Instr کلیک کنید. بطور مثال در تصویر زیر شماره سوال ۷ نشان داده شده است.

 

برای جستجوی سوالی که شماره آن را دارید از قسمت Search کنار New Post استفاده کنید.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.