چگونه می توان به کلاس های پیاتزا ( سامانه تعاملی غیر همزمان) ملحق شد؟

شماره سوال120113

جهت ملحق شدن به کلاس های سامانه تعاملی غیر همزمان موسوم به پیاتزا سه روش زیر وجود دارد:

۱- دانشگاه خود مستقیماً شما را عضو کلاس یا کلاسها می نماید. (این کار معمولاً یک هفته بعد از زمان حذف و اضافه و یا آخرین مرحله ثبت نام انجام می پذیرد)
۲- استفاده از ” Signup Link ” و ” Access Code ” که در فایل اکسل برنامه زمانبندی هر ترم درج گردیده است.
۳- توسط استاد درس در کلاسهای آنلاین که ” Signup Link ” و ” Access Code ” را در حین کلاس در اختیار دانشجویان قرار می دهد.

چنانچه ” Signup Link ” و ” Access Code ” کلاس توسط استاد مربوطه و یا دانشگاه در اختیارتان قرار گرفت مراحل زیر را جهت عضویت در هر کلاس می توانید انجام دهید:

۱- پیوند ثبت نام (Signup Link) را وارد “Browser” خود نمایید.
۲- گزینه ” Student” را انتخاب کرده  و سپس ” Access Code” را مانند شکل زیر وارد نمایید و دکمه “Join Classes” را کلیک کنید.

۳- ایمیلی که در هنگام ثبت نام و به فرمت پیشنهادی دانشگاه ثبت نموده اید را مانند شکل زیر وارد نمایید و سپس دکمه ” Submit Email” را کلیک کنید.

۴- پسورد ایمیل خود را مانند شکل زیر وارد نمایید و در آخر دکمه “Login” را انتخاب نمایید.

با انجام مراحل فوق شما بصورت خودکار عضو کلاسی که ” Signup Link ” متعلق به آن است خواهید شد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.