هنگامی که میخواهم از کلاس های ضبط شده آنلاین استفاده نمایم با خطای “Not Authorized” روبه رو میگردم: اشکال کار کجاست؟

شماره سوال130101

این اشکال به این دلیل است که دانشجو تاکنون با اکانت خود در کلاس های آنلاین شرکت نکرده اید و مجوز مشاهده کلاس های ضبط شده را ندارید. در این حالت با پیغام زیر روبرو  می گردید:

Not Authorized
You do not have permission to access this item
For further assistance, please check out the Adobe Connect support center or contact Adobe Connect support

به منظور دریافت خودکار مجوز، یکبار دکمه “اتصال به جلسه” را کلیک کنید و پس از بستن کلاس مجددا به فهرست کلاس های ضبط شده در جدول برگردید.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.