در سامانه یادگیری الکترونیکی وقتی از کلاس های ضبط شده استفاده می نمایم صدا با تصویر هم زمان نیست. علت چیست؟

شماره سوال130104

ارسال اطلاعات مربوط به صدا و تصویر هنگام بازپخش کلاس در سامانه مذکور مستقل از یکدیگر هستند چنانچه این مشکل را مشاهده نمودید نمایش کلاس را متوقف (pause) و بعد از حدود ۲۰ ثانیه مجددا نمایش را اجرا (play) نمایید.
در صورت عدم اصلاح مجددا فرآیند بالا را اجرا اما زمان توقف را بیشتر از ۲۰ ثانیه در نظر بگیرید.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.