در زمان انتخاب واحد قصد دارم از حداقل واحدهای مجاز بیشتر واحد اخذ نمایم. چه کنم؟

شماره سوال140105

چنانچه بدهی شما از مبلغ اعلام شده (Mdebt) بیشتر گردد سامانه مدیریت آموزش موسوم به “TMS” اجازه انتخاب درس به شما را نخواهد داد و ضروری است به میزان دروس انتخابیِ بیشتر از حداقل مجاز، شهریه آنها را نیز پرداخت نمائید.
زیرا در صورت بروز مشکل در پرداخت، رفع آن از ۲۴ تا ۷۲ ساعت کاری بطول می انجامد و شما از انتخاب واحد محروم می گردید.

تذکر ۱: بدلیل بروز مشکلات احتمالی در پرداخت اینترنتی، پرداخت را به روزهای پایانی انتخاب واحد موکول ننمایید.
تذکر ۲: توصیه می گردد دانشجویانی که دروس پایان نامه یا پروژه دارند با توجه به مبلغ شهریه متغییر، این نوع دروس را در آخرین مراحل انتخاب خود قرار دهند.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.