حداکثر میزان بدهی مجاز در انتخاب واحد یعنی چه؟

شماره سوال150107

حداکثر میزان بدهی مجاز “Mdebt” مبلغی است که به کمک آن میزان بدهی می توان حداقل واحد های لازم را در یک نیمسال اخذ نمود.
برای استفاده از این امکان دانشجو می بایست شهریه معوقات نیمسال گذشته و شهریه ثابت نیمسال جاری خود را به دانشگاه پرداخت نماید.
بدیهی است میزان “Mdebt” برای دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد متفاوت خواهد بود و بسته به میزان شهریه ثابت آن مقطع دارد.

به عبارت دقیق: شهریه متغیر حداقل واحد نیمسال + شهریه ثابت = Mdebt

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.