دیروز پرداخت شهریه داشته ام ولی در کارنامه مالی این پرداخت مشاهده نمی گردد. چرا؟

شماره سوال150111

اگر ۲۴ ساعت کاری از پرداخت شما گذشته ولی هنوز در کارنامه مالی در “TMS” اثر آن مشاهده نمی شود. از طریق سامانه پیاتزا بصورت پست خصوصی در تالار بلاگ و در پوشه “Financial affair” با ذکر نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، شماره پیگیری و تاریخ پرداخت، چهار رقم انتهای کارتی که پرداخت با آن صورت گرفته، مراتب را به امور مالی دانشگاه گزارش تا اقدام لازم بعمل آید.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.