آیا می توان عملیات پرداخت شهریه یا انتخاب واحد را از طریق گوشی تلفن همراه انجام داد؟

شماره سوال150114

بله ولی تجربه نشان داده است در اغلب موارد با اشکال روبرو می گردید.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.