چه تفاوتی بین تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم وجود دارد؟

شماره سوال150116

بعلت پشتیبانی مناسب صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم صندوق رفاه دانشگاه فعالیت خود را متوقف ساخته است.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.