آیا می توانم برای پرداخت شهریه از وام شهریه صندوق رفاه وزارت علوم استفاده نمایم؟

شماره سوال150117

بله، همه دانشجویان شاغل به تحصیل که در ترم جاری حداقل واحد در مقطع خود را اخذ نمایند می توانند درخواست وام مذکور را از سامانه صندوق وزارت علوم بنمایند و مطابق با دستورالعمل های موجود در سایت دانشگاه تا اخذ وام مراتب را پیگیری نمایند.
تذکر: معمولاً وام شهریه صندوق رفاه وزارت علوم با تأخیر پرداخت می گردد و دانشجویان وجوه آن را برای ترم بعدی لحاظ نمایند.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.