برای دانشجویان ترم آخر وضعیت انتخاب واحد به چه صورت است؟

شماره سوال160102

دانشجویی که برای فراغت از تحصیل، حد اکثر ۲۴ واحد باقیمانده داشته باشد، بدون در نظر گرفتن معدل نیمسال قبل می‌تواند همه ۲۴ واحد را اخذ نماید. اما چنانچه نخواهد یا نتواند همه ۲۴ واحد را اخذ کند دیگر دانشجوی ترم آخر محسوب نشده و تعداد واحد قابل اخذ او تابع معدل نیمسال قبل می‌باشد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.