وضعیت انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید (ترم یک) چگونه است؟

شماره سوال160104

امور آموزش دانشگاه برای دانشجویان ورودی جدید در نیمسال اول تحصیلی فرآیند انتخاب واحد را انجام می دهد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.