نحوه انتخاب واحد چگونه است؟

دانشجویان از نیمسال دوم به بعد می بایست شخصاً از طریق سامانه مدیریت آموزش موسوم به “TMS” با نام کاربری و رمز عبور خود اقدام به انتخاب واحد نمایند. توجه نمایید که تنها در نیمسال اول انتخاب واحد توسط دانشگاه انجام می پذیرد.
بازه مجاز انتخاب واحد در تقویم آموزشی دانشگاه (اینجا کلیک کنید) برای هر نیمسال اعلام می گردد. در این بازه دانشجویان می توانند با مراجعه به سامانه مدیریت آموزش اقدام به انتخاب واحد و اخذ درس نمایند.
لازم به ذکر است، اگر چه دانشجویان حق انتخاب واحد دارند ولی این بدان معنی نیست که هر درسی را که تمایل دارند می توانند اخذ نمایند. در انتخاب واحد محدودیت های متنوعی مانند رعایت دروس پیش نیاز وجود دارد که دانشجویان می بایستی آنها را لحاظ نمایند.
اکیداً توصیه می گردد که انتخاب واحد هر ترم متناسب با چارت درسی ارائه شده از طرف گروه آموزشی و یا فهرستی از دروس که استاد راهنما معمولاً در ابتدای هر نیمسال تحصیلی پیشنهاد می نماید انتخاب گردد.
دانشجویان می توانند جهت راهنمایی بیشتر از طریق سامانه پیاتزا (تالار Adviser) با استاد مشاور خود در خصوص انتخاب واحد نیمسال تحصیلی پیش رو، مشورت و سپس اقدام به انتخاب واحد نمایند تا در این خصوص مشکلی در فرآیند به موقع فارغ التحصیلی در آینده برایشان به وجود نیاید.

در صورت نیاز به ارسال درخواست به کمیسیون موارد خاص (مثلاً تعداد مشروطی بیش از حد مجاز و تمام شدن سنوات مجاز) دانشجو چه کارهایی را می بایست انجام دهد؟

۱- دانشجو می بایست به سامانه جامع امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (موسوم به سجاد) به نشانی http://portal.sarog.ir مراجعه و ثبت نام نماید.

۲- دانشجو می بایست پس از ثبت نام در سامانه سجاد با ورود به صفحه کاربری خود، درخواست کمیسیون خود را در پرتال ثبت نماید.

۳- بعد از ارسال درخواست در پرتال مذکور دانشجو می بایست با در دست داشتن شماره پیگیری که سامانه سجاد در اختیارش قرار می دهد، جهت ارائه درخواست کتبی (تکمیل فرم شماره ۶۰۲) به صورت حضوری به کارشناس گروه خود در دانشگاه مراجعه نماید.

۴- دانشجو می بایست از طریق پرتال مذکور (سامانه سجاد) پیگیر وضعیت پرونده خود باشد تا در صورت نیاز به بازبینی مجدد اطلاعاتش را تصحیح نموده و در نهایت بتواند نتیجه کمیسیون موارد خاص را در پرتال خود مشاهده نماید.

۵- لازم است که دانشجو جهت بررسی پرونده در کمیسیون استانی هزینه آن را در پرتال در مرحله ای که پرونده دانشجو در دانشگاه تکمیل و به مرحله بعد می رود پرداخت نماید. برای اطلاع از این مرحله لازم است که دانشجو به طور مرتب پیگیر وضعیت پرونده خود در پرتال باشد.

لازم به ذکر است تقاضاهای کمیسیون موارد خاص منبعد فقط و فقط از طریق سامانه سجاد وزارت علوم و توسط خود شخص دانشجو قابل انجام است.
جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه، امور آموزشی و پژوهشی، کمیسیون بررسی موارد خاص (اینجا کلیک کنید) مراجعه کنید.

در هنگام انتخاب واحد چنانچه دانشجویی از حداقل تعداد مجاز، تعداد واحد کمتری اخذ نماید چه اتفاقی می افتد؟

مطابق آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری دانشجویان کارشناسی می بایست حداقل ۱۲ واحد و دانشجویان کارشناسی ارشد حداقل ۸ واحد در هر ترم اخذ نمایند.
چنانچه دانشجویی از این مقادیر تعداد واحد کمتری در یک ترم اخذ نماید و در زمان حذف و اضافه هم تعداد واحدهایش را به حداقل مجاز نرساند دانشگاه حق خواهد داشت دروسی را به صورت خودکار به لیست دروس انتخاب واحد دانشجو اضافه نماید تا حداقل مجاز تعداد واحدها پوشش داده شود. در این حالت دانشجو حق اعتراض به واحدهای اضافه شده را نخواهد داشت و می بایست شهریه متغیر دروس اضافه شده را نیز پرداخت نماید.

اگر یک درس اخنیاری را در یک ترم اخذ و مردود شوم اما در باقی مانده سنوات درس اختیاری دیگری را به جای آن اخذ کنم و درس مذکور را پاس کنم، نمره کدام یکی در معدل مؤثر خواهد بود؟

در این شرایط درس اختیاری مردودی، هم در معدل ترم و هم در معدل کل تاثیر گذار خواهد بود.

اگر یک درس رادر طول دوره تحصیلی در یک ترم نتوانم پاس کنم اما در ترم یا ترم های بعد موفق به پاس کردن آن شوم آیا با این شرایط نمره مردودی در درس مورد نظر در معدل من لحاظ می شود؟

نمره مردودی تنها در معدل همان ترم تاثیر دارد اما در معدل کل، فقط نمره قبولی درس تاثیر گذار خواهد بود و لحاظ می شود.

آیا دروسی را که به شکل عملی-نظری هستند می توان به شیوه معرفی به استاد اخذ نمود؟

خیر. تنها در صورتی این امر امکانپذیر است که دانشجویی قبلا یک درس عملی – نظری را اخذ نموده ولی نمره قبولی کسب نکند، اما قسمت عملی درس فوق را گذرانده باشد، دانشجوی مذکور می تواند با رعایت مفاد این ماده بخش نظری آن درس را به صورت معرفی به استاد اخذ نماید

شیوه اجرا و ارزیابی درس معرفی به استاد به چه شکل است؟

شیوه اخذ درس معرفی به استاد چگونه است؟

آیا برای اخذ درس معرفی به استاد نیاز به انتخاب واحد می باشد؟

خیر، برای دروسی که به شکل معرفی به استاد هستند، نیازی به انتخاب واحد در سامانه مدیریت آموزش نمی باشد.

توجه: در صورتی که دانشجو دروس مورد نظر را در انتخاب واحد اخذ نماید دیگر نمی تواند آن را به شیوه معرفی به استاد اخذ کند و بایستی در پایان نیمسال همراه با امتحانات پایان نیمسال دانشگاه در آزمون آن دروس شرکت کند.

چه کسانی می توانند درس معرفی به استاد را اخذ نمایند؟

کارشناسی:

دانشجویانی که برای دانش آموختگی حداکثر ۲ درس نظری (حداکثر ۶ واحد) داشته باشند، می توانند بدون رعایت حداقل واحدهای نیمسال، آن دروس را به صورت معرفی به استاد بگذرانند.

 

کارشناسی ارشد:

دانشجویانی که برای دانش آموختگی حداکثر ۲ درس نظری که موفق به کسب نمره قبولی در آن دروس در نیمسالهای گذشته نشده اند (درس مورد نظر را اخذ کرده و در امتحان پایان نیمسال شرکت کرده اند اما نمره قبولی اخذ نکرده اند)، می توانند درس یا دروس مورد نظر را بصورت معرفی به استاد مجددا اخذ نمایند.