دانشجویان گرامی متقاضی دریافت تسهیلات، به منظور اطلاع از آیین نامه صندوق رفاه دانشجویی و همچنین مدارک موردنیاز در این خصوص فایل زیر را دانلود نموده و آن را مطالعه نمایید:

 

آئین نامه و مدارک دریافت وام صندوق رفاه