مراحل صدور گواهی موقت فارغ التحصیلی:

 

۱- ارسال درخواست ابتدائی پیش فارغ التحصیلی از طریق سامانه تعاملی piazza توسط دانشجو، در بازه زمانی که در ترم ماقبل آخر دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی توسط واحد دانش آموختگی مشخص می شود. بدیهی است عواقب عدم ارسال درخواست فراغت از تحصیل توسط دانشجویان در موعد مقرر به عهده خودشان است.

۲- مراجعه حضوری دانشجو به واحد دانش آموختگی موسسه و ثبت درخواست کتبی توسط دانشجو پس از ثبت نهایی نمرات ترم آخر.

مدارک موردنیاز جهت درخواست حضوری فراغت از تحصیل که باید همراه دانشجو باشد به شرح زیر است:


۳-
کارنامه تحصیلی دانشجو توسط گروه مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد تا دروس رشته مورد نظر به درستی توسط دانشجو گذرانده شده باشد. (حداکثر ۲ هفته)

۴- صدور برگه تسویه حساب (حداکثر ۳ هفته)

توجه: پیگیری بدهی مالی به عهده دانشجو می باشد و ضروری است بلافاصله پس از تسویه حساب مالی مراتب توسط دانشجو از طریق سامانه پیاتزا (یا داخلی ۴۰۵) به واحد فارغ التحصیلان اطلاع داده شود.

۵- پس از تکمیل فرم تسویه حساب دسترسی دانشجو به سامانه LMS مسدود شده و دسترسی به سامانه Piazza تغییر داده می شود. (حدودأ ۲ الی ۳ روز کاری)

۶- تمامی اطلاعات فردی و تحصیلی دانشجو و مدارک ارائه شده با سامانه مدیریت آموزش و پرونده دانشجو تطبیق داده می شود. (حداکثر ۳ هفته)
در صورت عدم وجود مشکل از نظر نظام وظیفه (دانشجویان مذکر) و پس از طی مراحل فوق، فرآیند دانش آموختگی دانشجو آغاز می گردد و ممکن است حداکثر تا پایان فصل بعدی برای صدور گواهی موقت زمان مورد نیاز باشد.(در صورتیکه زودتر از زمان مقرر مدرک فارغ التحصیلی آماده شود به دانشجویان اطلاع رسانی می شود)

۷- کلیه اطلاعات فردی و تحصیلی دانشجو در پرتال امور دانشجویان وزارت علوم ثبت می گردد. (حداکثر ۳ هفته)

۸- سازمان مربوطه پس از انجام بررسی های لازم برای هر دانشجو کد صحت صادر می نماید که در گواهی موقت دانشجو درج می شود.
لازم به ذکر است حداقل زمان برای انجام مراحل تایید وضعیت دانشجو و صدور کد صحت توسط امور دانشجویان وزارت علوم دو ماه می باشد.

۹- پس از دریافت کد صحت گواهی موقت دانشجو تهیه و برای چاپ ارسال می گردد. (حداکثر ۳ هفته)

۱۰- پس از چاپ گواهی موقت، اطلاعات دانشجو با سامانه مربوطه تطبیق داده می شود. (حداکثر ۱ هفته)

۱۱- در سامانه پیاتزا به دانشجو اطلاع داده می شود که شخص دانشجو حضورأ با همراه داشتن کارت ملی و یا فردی که از جانب دانشجو وکالتنامه معتبر داشته باشد برای دریافت گواهی موقت به موسسه مراجعه نماید.

توجه: لازم به ذکر است در بازه های زمانی امتحانات و ثبت نام هیچ‌گونه اقدامی در جهت امور فارغ التحصیلان انجام نمی‌پذیرد.