این سامانه یک سامانه یادگیری است که تمام فرآیندهای یاددهی و یادگیری موسسه در آن صورت می پذیرد. زیر سیستم تعاملی همزمان (کلاس آنلاین) + زیر سیستم تعاملی غیر همزمان (پیاتزا) + محتوای الکترونیکی (چند رسانه ای) از اجزا این سامانه مهم می باشد.

زیر سیستم تعاملی همزمان (کلاس برخط زنده)


۶- تغییر نام کاربری در اکانت عمومی

دانلود فایل

۵- به اشتراک گذاری پی دی اف در کلاس آنلاین

دانلود فایل

۷- دریافت نرم افزارهای جانبی

دانلود فایل

سامانه پیام رسان آموزشی (Piazza)


۳- لیست کلاس ها در سامانه پیام رسان آموزشی

دانلود فایل

۲- ویرایش پروفایل در پیام رسان آموزشی

دانلود فایل

۱- ورود به سامانه پیام رسان آموزشی

دانلود فایل