اولین جلسه گروه روانشناسی و علوم تربیتی

با توجه به مجوز صادره از شورای گسترش آموزش عالی در خصوص تاسیس رشته روانشناسی در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ اولین جلسه گروه روانشناسی و علوم تربیتی موسسه آموزش عالی ایرانیان تشکیل گردید.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.