پایان امتحانات ترم دوم

امتحانات پایانی ترم دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۸ از تاریخ ۱ تیر ۱۳۹۸ الی ۱۷ تیر ۱۳۹۸ در کمال آرامش و طبق استاندارد برگزار گردید. موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان موفقیت همه دانشجویان گرامی را در کلیه مقاطع آرزومند است.

 

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.