یکصد و بیست و سومین جلسه شورای آموزشی برگزار شد

یکصد و بیست و سومین جلسه شورای آموزشی موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان برگزار شد. در این جلسه موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت:

۱- بررسی امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۸-۹۷ و مشکلات موجود
۲- بررسی نظرسنجی های دانشجویان در خصوص اساتید
۳- بررسی تخلفات صورت گرفته دانشجویان در امتحانات

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.