یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای آموزشی برگزار شد

یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای آموزشی موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان برگزار شد. در این جلسه موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفت:

۱- بررسی عملکرد و ارزیابی اساتید در ترم
۲- بررسی عملکرد و ارزیابی اساتید در امتحانات ترم دوم ۹۸-۹۷

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.