آیا تسهیلات رفاهی نیز به دانشجویان الکترونیکی تعلق می گیرد؟

شماره سوال100121

با توجه به ماهیت دوره‌های الکترونیکی، تسهیلات رفاهی مانند خوابگاه و استفاده از سلف سرویس به دانشجویان تعلق نمی گیرد. اما وام صندوق رفاه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طبق آیین نامه مندرج در سایت (اینجا کلیک کنید) به دانشجویان تعلق می گیرد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.