در این دانشگاه چگونه تحصیل می کنم؟

از آنجا که این مؤسسه آموزش عالی، الکترونیکی (مجازی) است، کلیه ی دروس بصورت اینترنتی و از طریق سامانه های آموزشی موسسه تدریس می گردند و به جز امتحانات میان ترم، پایانی و دروس آزمایشگاهی، حضور فیزیکی دانشجو در دانشگاه ضرورتی ندارد و در صورت اجرای الکترونیکی آن ها، نیاز به حضور دانشجو حتی در این موارد هم نیست. در طول ترم تحصیلی، دانشجویان مطابق برنامه درسی و در موعد مقرر وارد کلاس های برخط زنده (زیر سیستم تعاملات همزمان دانشگاه) شده و مانند کلاس حضوری می توانند به درس خود بصورت زنده گوش فرا دهند و همچنین بطور موازی دانشجویان قادرند در زمان خارج از وقت کلاسی، از طریق پیام رسان آموزشی که آیکن آن در هر درس وجود دارد (زیر سیستم تعاملات غیر همزمان دانشگاه)، با استاد مربوط به هر درس، تعامل داشته باشند. سوال یا سوال هایی را بصورت عمومی مطرح سازند، تکالیف و پروژه هایی کلاسی را برای استاد درس بصورت خصوصی ارسال نمایند و …
از آنجا که کلیه کلاس ها بطور همزمان توسط استاد درس ضبط می شوند، دانشجویان می توانند از دروس ضبط شده نیز در هر زمان استفاده نمایند. برای بعضی از دروس علاوه بر کلاس برخط زنده، محتوای الکترونیکی نیز آماده و در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. این روش یادگیری بسیار موثر و کارا بوده و در وقت و هزینه دانشجو صرفه جویی قابل توجهی خواهد نمود. کلاس های برخط زنده و دیگر سامانه های آموزشی از طریق گوشی موبایل نیز قابل استفاده می باشند. در نهایت و در صورت گذراندن موفقیت آمیز تمام واحد های درسی، مدرک فارغ التحصیلی معتبر و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانش آموخته اعطا می گردد.
مطابق آیین نامه وزارت علوم، دانشجویان حضوری دیگر مراکز آموزش عالی در مقطع کارشناسی نیز می توانند بطور همزمان رشته های این موسسه ی آموزش عالی را انتخاب و در دو رشته تحصیلی و در هر دو دانشگاه بطور همزمان تحصیل نمایند.
برنامه ی آموزشی و سرفصل های دروس در هر رشته تحصیلی کاملاً مشابه دوره های حضوری دیگر دانشگاه ها بوده و اجرای دوره ها از برنامه های آموزشی و قوانین و آئین نامه های وزارت علوم تبعیت می نمایند.

تا مادامیکه وزارت علوم مشخصا با آزمون های الکترونیکی میانترم و پایانی دانشگاه های الکترونیکی مخالفتی ننماید همچنان بصورت الکترونیکی برگزار خواهد گردید.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.