منظور از مدرک پایه تحصیلی چیست و کاربرد آن کدام است؟

شماره سوال100168

پذیرفته شدگان از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور برای ثبت نام در موسسه آموزش عالی جدید نیاز به ارائه مدارک تحصیلی قبلی خود به دانشگاهی که در آن پذیرفته شده اند، دارند. این مدارک شامل گواهی موقت و یا گواهی دانش آموختگی همراه با ریز نمرات می باشند.

مشخصات مقاطع پایه عبارت است از: کلیه اطلاعات مربوط به آخرین دوره (های) تحصیلی قبلی،

این مشخصات شامل: عنوان رشته (های) تحصیلی قبلی، کشور محل اخذ، وضعیت تحصیل، تاریخ فراغت از تحصیل، مقطع رشته (های) تحصیلی، نام موسسه آموزش عالی محل اخذ

مقطع مدارک تحصیلی پایه برای هر مقطع قبولی فعلی پذیرفته شده در دانشگاه، متفاوت و می تواند یکی از حالت های زیر باشد:

۱- پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی (پیوسته):
» دیپلم نظام قدیم موسوم به (۴-۳-۵) و یا (۳-۳-۶)
» دیپلم و پیش دانشگاهی موسوم به (“۱-۳-۳-۵)
» دیپلم (۳-۳-۵) همراه با کاردانی فنی و حرفه ای

۲- پذیرفته شدگان مقطع کاردانی به کارشناسی (کارشناسی نا پیوسته):
» فقط کاردانی (فوق دیپلم)

۳- پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد:
» کارشناسی پیوسته
» کارشناسی ناپیوسته همراه با کاردانی

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.