علت ارائه درس هایی با عنوان تحت نظر در دانشگاه چیست؟

شماره سوال100170

درس های ارائه شده که تحت عنوان تحت نظر ارائه می گردد بخاطر انتخاب واحد زیر حدنصاب دانشجویان در درس مذکور است. اما دانشجویان این دروس می توانند از ضبط شده کلاس های این دروس استفاده نمایند و چند کلاس رفع اشکال نیز برای دانشجویان توسط استاد مربوطه برگزار می گردد. در موسسات آموزش عالی الکترونیکی دیگر تمام دروس تمام رشته ها بصورت تحت نظر برگزار می گردد و دانشگاه ایرانیان تنها موسسه آموزش عالی است که بصورت پیش فرض با وجود ضبط شده کلیه دروس در تمام طول ترم، کلاس درس بصورت برخط زنده برگزار می نماید.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.