آیا بعد از ثبت درخواست انصراف از تحصیل در “ساما” می توانم در امتحانات دروس ترم شرکت نمایم؟

شماره سوال100179

خیر، در صورتیکه دانشجو قصد دارد در آزمون ها ی دروس ترم تحصیلی جاری  شرکت نماید می بایست درخواست انصراف از تحصیل خود را بعد از نهایی شدن ثبت نمره آن دروس و قبل از شروع ترم تحصیلی در پیش رو به دانشگاه و از طریق ساما ارسال نماید.

 

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.