آیا در مدرک دوره های کارشناسی ارشد به شیوه آموزش محور، شیوه آموزشی (آموزش محور و یا آموزشی – پژوهشی محور) ذکر می‌شود؟

شماره سوال110111

خیر؛ مدرک دوره های کارشناسی ارشد با پایان نامه یا بدون پایان نامه یکسان صادر می شود.  اما نمره پایان نامه در کارنامه دانشجو ذکر می گردد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.