سه پیام رسان های آموزشی تالار های وبینار مهم دانشگاه به ترتیب کدام است و چه تعاملاتی در آن ها مجاز می باشد؟

شماره سوال120116

سه عدد از پیام رسان های آموزشی تالارهای وبینار مهم دانشگاه به شرح زیر می باشد:

۱- پیام رسان تالار وبینار استاد راهنمای دانشجویی … برای مشاوره تحصیلی و یا طرح مشکلات صرفا آموزشی شامل: انتخاب واحد، حذف و اضافه، معادل سازی، فقدان دروس انتخاب واحد شده در سایا، مشروطی، مرخصی تحصیلی، انصراف از تحصیل، اعتراض محترمانه به نحوه تدریس استاد و اعلام اتمام دروس رشته به آموزش

۲- پیام رسان تالار وبینار دانشجویان کارشناسی/کارشناسی ارشد دانشکده … برای تقاضا، پیگیری و یا طرح مشکلات دانشجویی شامل: طرح کلیه مسائل مربوط به شهریه، پیگیری درخواست های مختلف که قبلا از طریق ساما ارسال شده است مانند اشتغال به تحصیل، معافیت تحصیلی، مرخصی تحصیلی (بعد از موافقت استاد راهنما)، ارتباط با مسئولین گروه آموزشی در دانشکد مربوطه، پیگیری مسائل آموزشی مربوط به امور آموزش دانشگاه بعد از اعلام به استاد راهنما، فقدان درس یا دروس انتخاب واحد شده در کارت ورود به جلسه امتحانات، اعتراض محترمانه به نحوه تدریس اساتید، اعتراض محترمانه به نحوه عملکرد بخش های مختلف دانشگاه، اعتراض محترمانه به نحوه عملکرد کارکنان دانشگاه و بطور کلی طرح  مسائل غیر درسی اما مرتبط با تحصیل و یا سازمان دانشگاه
لازم به ذکر است چنانچه موضوعی در ساما به درستی انجام نپذیرفته شده است ابتدا از قسمت ساما اقدام نمایید (قسمت یادداشت ساما) و در صورت باقی ماندن مشکل ظرف یک یا دو روز کاری، از طریق پیام رسان آموزشی در سایا بطور همزمان موضوع را پیگیری نمایید.

۳- پیام رسان تالار وبینار پایان نامه و سمینار دانشکده … (مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد) برای رویت عناوین پیشنهاد شده اساتید برای پایان نامه و سمینار/پروژه (ارشد) در ترم جاری یا ترم آینده، تبادل نظر پیرامون عناوین پیشنهادی استاتید و در نهایت توافق با یکی از  استاد در مورد عنوان پیشنهادی، اطلاعیه فراخوان برگزاری جلسه دفاع برای عموم دانشجویان دانشکده و در نهایت دفاع از پایان نامه و یا سمینار/پروژه در تالار برخط زنده تالار وبینار مذکور

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.