عناوین و وظایف پیام رسان های آموزشی ایجاد شده در تالارهای وبینار مختلف دانشگاه در سایا که مرتبط با دانشجویان می باشد، چیست؟

شماره سوال120118

عناوین و وظایف پیام رسان آموزشی تالار های وبینار در سایا به ترتیب اهمیت و الویت در زیر آورده شده اند:

۱- پیام رسان تالار وبینار دانشجویان کارشناسی/ ارشد دانشکده … به منظور ارائه هرگونه اطلاع رسانی و تعاملات دانشجویی (غیر درسی) با قسمت های مختلف دانشگاه، دانشکده و گروه های آموزشی، پیگیری و یا طرح مشکلات دانشجویی شامل کلیه مسائل مربوط به شهریه، پیگیری درخواست های مختلف که قبلا از طریق ساما مدت ها قبل ارسال شده است مانند اشتغال به تحصیل، معافیت تحصیلی، مرخصی تحصیلی (بعد از موافقت استاد راهنما)، ارتباط با مسئولین گروه آموزشی در دانشکد مربوطه، پیگیری مسائل آموزشی مربوط به امور آموزش دانشگاه (بعد از اعلام به استاد راهنما)، فقدان درس یا دروس انتخاب واحد شده در کارت ورود به جلسه امتحانات، اعلام کلیه مغایرت های احتمالی و رؤیت شده در سامانه های دانشگاه،  اعتراض محترمانه به نحوه تدریس اساتید، به نحوه عملکرد بخش های مختلف دانشگاه، به نحوه عملکرد کارکنان دانشگاه، مسائل و مشکلات پرداخت های بانکی، وام شهریه، ارتباط با حوزه ریاست دانشگاه و بطور کلی طرح  مسائل غیر درسی اما مرتبط با تحصیل و یا سازمان دانشگاه،…
مواردی که نباید در این پیام رسان ارسال نمود: شامل سوال هایی در خصوص کلاس و مطالب درسی که در حوزه مسئولیت استاد درس هست (انتخاب منابع، نمره کلاسی، شیوه برگزاری آزمون و چگونگی ارزیابی)، تقاضاهایی که باید خطاب به اساتید نوشته شده یا می بایست نوشته شود، طرح مشکلات فنی مانند کامپیوتر، وبکم، میکروفن، نرم افزار و اینترنت، اعتراض به نمره امتحانی

۲-  پیام رسان تالار وبینار استاد راهنمای دانشجویی … برای مشاوره تحصیلی با استاد راهنما و طرح مشکلات صرفا آموزشی شامل: انتخاب واحد، حذف و اضافه، معادل سازی، رعایت دروس پیش نیاز (جبرانی) و مسائل مربوط به دروس جبرانی، فارغ التحصیلی، مشروطی، مرخصی تحصیلی، انصراف از تحصیل، اعتراض محترمانه به نحوه تدریس استاد یک یا چند درس دانشجو و اعلام اتمام دروس رشته تحصیلی، مشورت در خصوص اخذ پایان نامه، سمینار
لازم به ذکر است چنانچه موضوعی از جنس خدمات آموزشی در ساما به درستی صورت نگرفته باشد، ابتدا از قسمت کارتابل ساما اقدام به درج یادداشت نمایید و در صورت باقی ماندن مشکل ظرف یک یا دو روز کاری از استاد راهنمای خود در این تالار کمک بگیرید. به عبارت دیگر از طریق پیام رسان آموزشی در سایا در تالار وبینار استاد راهنما نیز بطور همزمان می توانید موضوع را پیگیری نمایید.

مواردی که نباید در این پیام رسان ارسال نمود: مشکلات فنی، مسائلی که در حیطه وظایف استاد درس است و نه استاد راهنما، مسائل مربوط به امورمالی (شهریه، وام شهریه)، مسائلی که می بایست در پیام رسان تالار وبینار دانشجویی مطرح گردد.

۳-  پیام رسان تالار وبینار پایان نامه و سمینار دانشکده …  (مخصوص دانشجویان کارشناسی ارشد) پیام رسان این تالار به منظور رویت عناوین پیشنهادی اساتید جهت پایان نامه و سمینار/پروژه (ارشد) در ترم جاری یا ترم آینده، تبادل نظر پیرامون عناوین پیشنهادی استاتید و در نهایت، توافق با یکی از استاد در مورد عنوان پیشنهادی وی جهت کارهای پژوهشی پایان نامه و سمینار، اطلاعیه و اعلان فراخوان برگزاری جلسه دفاع برای عموم دانشجویان دانشکده و در نهایت دفاع از پایان نامه و یا سمینار/پروژه در تالار برخط زنده تالار وبینار مذکور

مواردی که نباید در این پیام رسان ارسال نمود: تمام مواردی که در پیام رسان های فوق می بایست مطرح گردد، نباید در این پیام رسان طرح گردد، طرح مسائل فنی

۴- پیام رسان تالار وبینار طرح مشکلات فنی دانشجویی این پیام رسان صرفاً بمنطور طرح مشکلات فنی دانشجویان در حین تحصیل است این مشکلات بطور کلی شامل مسائل سخت افزاری و نرم افزار کامپیوتری، وبکم، گوشی موبایل جهت استفاده از کلاس ها و آزمون های الکترونیکی است. همچنین مشکلات مربوط به شبکه اینترنت، عدم امکان دسترسی دانشجو به کلاسی خاص و طرح آن مشکل در پیام رسان (در صورتی که دانشجو از طریق ساما از انتخاب واحد دروس خود بخوبی آگاه باشد)

مواردی که نباید در این پیام رسان ارسال نمود: تمام مواردی که در پیام رسان های بالا می توان مطرح نمود، طرح آن ها در این پیام رسان جایز نیست و نباید مطرح گردند.

۵- پیام رسان تالار وبینار دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی، دانشجویانی که استاد راهنما و نیز رییس دانشکده اتمام دروس دانشجو را تایید می نمایند، پرونده وی به معاونت آموزشی دانشگاه ارجاع و اکانت دانشجو از همه تالار ها حذف و به تالار وبینار دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی منتقل می یابد و تا زمان اخذ کد صحت از وزارت علوم در خصوص تایید دانش آموختگی کلیه تعاملات دانشجو با دانشگاه و بلعکس صرفاً از طریق این پیام رسان پیگیری می گردد.

۶- پیام رسان تالار وبینار دانشجویان بلاتکلیف، دانشجویانی که به هر دلیل ادامه تحصیل خود را دنبال نمی نمایند و انتخاب واحد نمی کنند، اکانت ایشان تا تعیین تکلیف به این تالار انتقال می یابد.

۷- پیام رسان انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه، دانشجویانی که موفق به اخذ کد صحت دانش آموختگی می گردند و به دنبال آن گواهی موقت برایشان صادر می گردد، برای حفظ ارتباط خود با دانشگاه و دانشجویان فارغ التحصیل دیگر اکانت شان به این پیام رسان انتقال می یابد.
۸- پیام رسان تالار وبینار فرهنگی و ورزشی (عضویت برای دانشجویان علاقه مند)، دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه که راغب باشند فعالیت های فرهنگی و ورزشی فوق برنامه داشته باشند از طریف تکمیل پرسشنامه مندرج در سایت دانشگاه در این تالار عضو خواهند شد.
۹ – پیام رسان وب کلاس پژوهشی استاد …، به منظور ارتباط استاد راهنما، استاد مشاور و داور پایان نامه، سمینار، پروژه (ارشد) با دانشجویان خود این وب کلاس و پیام رسان آن طراحی گردیده است. نام استاد مربوطه در نام تالار وجود دارد.
۱۰- پیام رسان وب کلاس پروژه و کارآموزی/کارورزی استاد …، به منظور ارتباط استاد درس پروژه (کارشناسی) و کارآموزی یا کارورزی با دانشجویان خود این وب کلاس و پیام رسان آن طراحی گردیده است. نام استاد مربوطه در نام تالار وجود دارد.

امکان ارسال دیدگاه برای این نوشته وجود ندارد.